Portal RekoFestival.info stworzony przez rekonstruktorów, dla rekonstruktórów zajmujących się odtwórstwem kultury materialnej oraz obyczajów wczesnośredniowiecznych ludów.

Naszym głównym celem, jest dostarczanie w przystępnej formie, najbardziej aktualnych i dokładnych informacji o imprezach historycznych w Polsce i za granicą, z wczesnym datowaniem (IX-XI w.).

Legenda:
Kropki przy wydarzeniu, oznaczają ile mamy o nim informacji:
żółta – niewiele, zazwyczaj miejsce i data
pomarańczowa – plakat, zdjęcie, zajawka, organizator i adres
czerwona – pełne informacje

Zgłoszenie wydarzenia:
kontakt (@) rekofestival (.) info

 

Ważne!

  • Redakcja zachęca do współpracy i nadsyłania materiałów, ale zastrzega sobie prawo do ich skracania, redagowania i opatrywania własnymi tytułami.
  • Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z tym, że zostanie opublikowany. Autor zdjęć, tekstu lub nagrania, przekazując swój utwór do publikacji przenosi na wydawcę prawa autorskie do publikacji oraz jego rozpowszechniania w internecie. Poprzez nadesłanie materiału (tekstu, zdjęć, nagrania) jego autor oświadcza, że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiału, reklamy lub ogłoszenia.
  • Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.
  • Redakcja nie odpisuje na wszystkie maile.
  • Wszystkie nazwy, obrazki, znaki firmowe i towarowe, nie są własnością RekoFestival.info, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
  • Wszystkie informacje zamieszczone na RekoFestival.info są tak dokładne, jak to możliwe. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, braki lub nieścisłości w informacjach dostępnych dla nas. Odpowiedzialność RekoFestival.info nie obejmuje kosztów lub strat, które mogą powstać w wyniku kożystania z serwisu przez użytkownika.