Wałcz (Strączno) – XIII Manewry Chorągwi Pomorskiej

Informacje ogólne:

-Wszystkich uczestników obowiązuje składka równa 10 zł. Za daną sumę zostanie zakupiona m.in. Żywność na biesiadę.
-Organizator zapewnia wodę pitną, zaplecze sanitarne, worki na śmieci, drewno oraz słomę.

ZGŁOSZENIE
Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie drużyny na
adres e-mail: m.pajak.opto@wp.pl do 7.04

TEMAT: MANEWRY

W zgłoszeniu prosze podać:
NAZWĘ DRUŻYNY
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW DOROSŁYCH
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW NIELETNICH
ILOŚĆ WALCZĄCYCH (proszę o rozróżnienie ciężko i lekkozbrojnych)
ILOŚĆ ŁUCZNIKÓW
ILOŚĆ I TYP NAMIOTÓW
ILOŚĆ POJAZDÓW (organizacja parkingu)

KONTAKT TO ORGANIZATORA:
Ivar – tel: 628 928 918
e-mail: baszcze@gmail.com


HARMONOGRAM
XIII Manewry Chorągwi Pomorskiej 21-23 kwietnia
Strączno

21.04 – piątek.
Przyjazd i rozlokowanie uczestników.

CAŁONOCNA WARTA

22.04 – sobota.
8:00-9:00 – śniadanie;
9:00-9:20 – przygotowanie się uczestników do manewrów;
9:30-10:00 – Sprawdzenie broni, podzielenie na drużyny;

10:00 -16:00 Manewry

10:30 – rozlokowanie oddziałów (grodzisko i obóz);
11:00 – pierwszy rozkaz;
13:00 – drugi rozkaz;
15:00 – trzeci rozkaz;
~16:00 – zakończenie manewrów;
17:00 – 18:00 – przygotowania do biesiady
18:00 – ???? – Wielka Biesiada

CAŁONOCNA WARTA

23.04 – niedziela

Dla chętnych w niedziele strzelanie z łuku o godzinie 9:00
11:00 – ogłoszenie wyników

 


REGULAMIN

1. Punktacja życia.
Przed rozpoczęciem manewrów każda osoba będzie miała przydzielaną ilość punktów życia za posiadane opancerzenie. Dodatkowo każda broń musi zostać zatwierdzona przez organizatora.

2. Każda walcząca osoba posiada 1 punkt życia. Wzrost punktów życia zależy od noszonego ekwipunku.. Za każdy z wymienionych elementów zbroi osoba otrzyma 1 PŻ więcej
– tarcza – lamelka – kolczuga- przeszywa – hełm – napierśnik
Inne dodatkowe uzbrojenie może być wzięte pod uwagę przez organizatorów.

3. Osoby biorące udział w manewrach dzielone są na dwie grupy mające podobną siłę zbrojną.
W każdej drużynie powinni znaleźć się ciężko zbrojni, lekko zbrojni, łucznicy, tragarze oraz zwiadowcy.

4. Każda z grup posiada obóz główny oraz jej obowiązkiem jest wypełnianie zadań wyznaczonych przez organizatora.
Celem manewrów jest zdobycie jak największej ilości punktów. Punkty zdobywa się w następujący sposób:
– zdobycie sztandaru, artefaktu przeciwnika 2 pkt
– zdobycie punktów obronnych 1 pkt
– wygranie potyczki

5. Każda osoba, która zginie idzie na cmentarzysko.
Cmentarzysko znajdować się będzie pomiędzy dwoma obozami. Cmentarzysko będzie zaznaczone czarną flagą. Po minięciu 10 minut osoba może wrócić do swojego obozowiska i brać dalszy udział w walce.

6. Przeciwnika można atakować powyżej łokci i kolan. Inne ciosy nie zaliczają się do trafień.

7. Podczas trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz niszczenia strzał (pacynek).

8. Podczas walk zakazuje się:
Atakowania na głowę osób nieposiadających elementów ochronnych.
Sztychów
Walki ostrą bronią, o ostrych zadziorach, lub stwarzającą zagrożenie

9. W przypadku walki z osobą nieuzbrojoną, nie jest wymagany kontakt bezpośredni. Wystarczy zbliżyć się do niej na odległość równą długości broni.

10. Oszczepnicy mogą posiadać maksymalnie 3 oszczepy długości nieprzekraczającej 120 cm. Każdy z nich powinien być zakończony piłką tenisową lub innym miękkim, niestwarzającym zagrożenia materiałem.

11. Drużyny mogą dzielić się na mniejsze jednostki, minimalna ilość osób w jednostce to dwie osoby. NIE dopuszczane są zdrady, akty przekupstwa i niewolnictwa.

13. Każda osoba biorąca udział w manewrach akceptuje regulamin i zasady organizatora. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu wiąże się z odsunięciem danej osoby od wszystkich działań zbrojnych na czas trwania Manewrów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Data

21 Kwi 2017 - 23 Kwi 2017

Więcej informacji

Wydarzenie FB

atrakcje

manewry

Lokalizacja

Strączno
Kategoria
Bractwo Rycerzy Bezimiennych- Drużyna Wojów Grodu Wałcz

Organizator

Bractwo Rycerzy Bezimiennych- Drużyna Wojów Grodu Wałcz
Witryna
https://www.facebook.com/Bractwo-Rycerzy-Bezimiennych-Drużyna-Wojów-Grodu-Wałcz-350829088281724/
X